تحلیل بنیادی تحلیل بنیادی شرکت باما (كاما)

سال تاسیس شرکت ۱۳۳۰ می باشد و در سال ۱۳۸۲ در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. .فعالیت اصلی شرکت اکتشاف، استخراج، فرآوری خاک معدنی و تولید کنسانتره، تبدیل به شمش ، فروش و صادرات می باشد

تحلیل-بنیادی-تحلیل-بنیادی-شرکت-باما

تحلیل بنیادی تحلیل بنیادی شرکت باما (كاما): شرکت باما سال مالی منتهی به اسفند ماه را داردسال تاسیس شرکت ۱۳۳۰ می باشد و در سال ۱۳۸۲ در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. .فعالیت اصلی شرکت اکتشاف، استخراج،  فرآوری خاک معدنی و تولید کنسانتره، تبدیل به شمش ، فروش و صادرات  می باشد .

مصولات اصلی شرکت کنسانتره روی و سرب در شرکت باما و شمش روی و اکسید روی از طریق شرکت های زیر مجموعه است.

عمده محصولات به جهت صادرات است و باما دارای جایگاه دوم در میان شرکت های فعال داخلی می باشد.

نحوه تامین مواد اولیه شرکت باما:

برنامه تولید محصولات شرکت در سال ۹۷

سهامداران :

ترکيب سهامداران عمده شرکت در تاریخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۱۵ ، به شرح زیر میباشد:

عملکرد ۱۱ ماهه کاما (وضعیت مقداری _ مبلغی و نرخ محصولات)

تولید ۱۱ ماهه ۹۷ شرکت کاما برابر با ۱۷۰۵۶۵ تن است در صورتی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۱۶۱۴۴۱ تن بوده است. مبلغ فروش شرکت در بهمن ماه ۱۶ میلیارد تومان گزارش شده است . این رقم در ماه گذشته ۵٫۷  میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان فروش محصولات اصلی شرکت درماه گذشته برابر با صفر گزارش شده است در حالی که این ماه فروش کنسانتره سولفوره سرب ۹۶۶ تن و شمش روی ۱۰۰ تن بوده است.

باما ۱۹۲ میلیارد تومان از اول سال تا بهمن ماه فروخته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۲۷ درصدی همراه بوده است.

افزایش ۱۹۵ درصدی فروش بهمن ۹۷ در مقایسه با ماه گذشته و کاهش ۴۳٫۷ درصدی فروش بهمن ۹۷ در مقایسه با  بهمن ۹۶  را شاهدیم. مقدار فروش شرکت در بهمن ماه با افزایش  ۳۱ درصدی به عدد ۱۷۳۱۱ تن رسیده است که۱۶۲۴۵ تن آن از محل فروش سایر تولیدات به دست آمده است. این رقم در ماه گذشته ۱۳۱۷۰ تن بوده است . میزان فروش ابتدای سال تا بهمن ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۵ درصد افزایش  به ۱۵۷۰۰۷ تن رسیده است.

نرخ فروش شمش روی بهمن ماه  ۲۶۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال بوده است.

لازم به توضیح است که بخشي از فروش سولفور روي به ميزان ۱۰۳۶۵ ميليون ريال مربوط به مقادير فروش ماههاي قبل ميباشد که براساس قرارداد با توجه نهايي شدن عيار و نرخ جهاني و رطوبت فاکتور نهايي آن صادر گرديده است.بخشي از توليدات کنسانتره سولفور روي جهت تبديل شمش روي از طريق پيمانکار استفاده شده (از ابتداي سال تاکنون مقدار ۵۷۵۲ تن )که مقدار منعکس در ستون توليد محصول شمش روي ناشي از تبديل کنسانتره روي به شمش روي ميباشد.

نرخ دلار رسمی در ۹ ماهه ۹ برابر با ۳۴۲۰۰ ریال بوده در حالی که در ۹ ماهه ۹۷ دلار نیمایی ۴۲۰۰۰ محاسبه شده است. دلار آزاد نیز در ۹ ماهه ۹۶ برابر با ۴۰۵۶۱ ریال گزارش شده در حالی که در مدت مشابه امسال برابر با ۱۰۰۰۰۰ است.

مقدار تولید و فروش شرکت:

مقدار تولید شرکت در سال ۹۵ معادل ۱۸۴۳۴۷ تن بوده است این در حالی است که فروش شرکت معادل ۱۷۲۹۲۰ تن بوده است.

در سال ۹۶ با کاهش ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته شاهد تولید ۱۶۳۴۰۲ تن محصول بوده ایم که ۱۶۲۷۸۰ تن از آن فروش رفت.

برنامه تولید امسال شرکت برابر با ۱۶۹۰۰۰ تن انواع محصولات بوده و پیش بینی شرکت از فروش سال ۹۷ برابر با ۱۵۵۱۷۳ تن است. در نه ماهه ۹۷ ، کل تولید شرکت ۱۳۷۵۴۳ تن بوده و مقدار فروش شرکت ۱۲۶۱۱۷ تن بوده است که ۱۰۹۹۴۵ تن از آن فروش داخلی بوده است.

کاهش مقداری فروش محصولات به خصوص در بخش صادرات را شاهدیم که عمده دلیل کاهش، مشکلات شرکت در صادرات محصولات و اشباع بازارهای موجود،تحریم های بین المللی و تورم و افزایش چشم گیر هزینه ها است.

در سال ۹۵ حدود ۸۱ درصد فروش شرکت داخلی بوده است . در سال ۹۶ این رقم به ۸۴ درصد رسیده است. در ۹ ماهه ۹۷  نیز ۸۷ درصد فروش داخلی بوده است.

سایر محصولات شرکت باما در سال ۹۵ معادل ۷۵ درصد از کل تناژ شرکت بوده است .

سال ۹۶ سایر محصولات ۶۷ درصد را به خود اختصاص داده است و ۹ ماهه۸۱ درصد محصولات به لحاظ مقداری سایر تولیدات است.

مبلغ فروش شرکت

در سال ۹۵ مبلغ فروش عملیاتی شرکت ۱۳۴۴۱۴۶  میلیون ریال بوده است که حدود ۹۳ درصد در آمد عملیاتی از محل فروش صادراتی است.

در سال ۹۶ مبلغ فروش عملیاتی شرکت ۱۷۹۴۹۲۸ میلیون ریال بوده که ۸۳ درصد از فروش صادراتی بوده است و رشد بیش از ۳۳ درصدی درآمد فروش و ارائه خدمات نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.

 و نهایتا ارزش فروش داخلی شرکت در ۹ ماه سال ۹۷  نیز مثل سال گذشته ۹۰ درصد است که کنسانتره سولفورروی ۴۸ درصد و کنسانتره سولفور سرب ۳۵ درصد آن است که هر دو صادراتی است.

مواد اولیه و بهای تمام شده

عمده مواد اولیه مصرفی تولید از استخراج از معادن شرکت با بهای تمام شده و خرید از معدن انگوران به قیمت جهانی تامین میگردد. کمبود خاک در معادن موجود و همچنین کاهش عیار خاک ، کاهش بارندگی و تاثیر تامین آب برای خطوط تولید و مقررات محیط زیستی در تامین مواد اولیه  مهم است.

سال  ۹۵ و ۹۶ مواد مستقیم مصرفی حدودا ۶۷ درصد بهای تمام شده کل را شامل میشد . مبلغ بهای تمام شده ۹۶ نیز نسبت به سال ۹۵  حدود ۳۱ درصد رشد داشته است.

 در ۹ ماهه ۹۷ نسبت مواد مصرفی مستقیم به بهای تمام شده کل به ۹۴ درصد رسیده است. شرکت در ماهه ۹۷ نسبت به مدت مشابه ۹۶ کاهش بهای تمام شده را داشته از ۶۳۶۳۱۹ میلیون ریال با کاهش ۶۷۸۶۵ میلیون ریالی  به ۵۶۸۴۵۴ میلیون ریال رسیده است. حدود ۱۱ درصد کاهش در بهای تمام شده.

در گزارش اخیر، شرکت برآورد بهای تمام شده سال ۹۷ کاما را چیزی حدود ۶۰۰-۷۰۰ میلیارد ریال پیش بینی کرده است. علت آن کاهش میزان فروش است.

صورت سود و زیان

هزینه های اداری و فروش ۹ ماهه ۹۷ برابر با  ۱۳۰۸۰۲ میلیون ریال است که در مدت مشابه سال گذشته ۸۷۶۸۶ میلیون ریال بوده است. ۴۹ درصد افزایش هزینه را نشان میدهد.

خالص فروش شرکت در ۴سال اخیر افزایشی بوده است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته امسال کمتر از سال گذشته برآورد شده است.

روند افزایشی در سود ناخالص شرکت داشته ایم.

سود عملیاتی شرکت نیز روند صعودی داشته است.

حاشیه سود ناخالص روند افزایشی داشته است. در سال ۹۵ برابر با ۴۵ درصد بوده در سال ۹۶ به ۴۶ درصد رسیده و ۹ ماهه امسال  ۶۶ درصد شده است.

حاشیه سود عملیاتی شرکت با روند صعودی در سال ۹۵ معادل ۳۷ درصد بوده در سال ۹۶ به ۳۹ درصد رسیده و ۹ ماهه امسال ۶۸ درصد شده است.

حاشیه سود خالص نیز با روند رو به رشد در دو سال گذشته به ترتیب ۴۱ و۴۸ درصد بوده  و ۹ ماهه امسال ۷۲ درصد شده است.

سود هر سهم بر اساس سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد ریال محاسبه شده است.

بازده دارایی های شرکت در دو سال گذشته به ترتیب ۴۴٫۶ و ۴۵٫۸ و امسال به ۵۹٫۱ درصد افزایش یافته است.

مفروضات پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۷

تغییرات نرخ ارز و LME، نوع ماده معدنی اولیه و هزینه های حمل و نقل و موانع صادرات و فروش از جمله عوامل موثر در سود آوری شرکت است.

مقدار فروش سال۹۷ با توجه به عملکرد ۱۱ ماهه شرکت و  پیش بینی ۱ ماهه شرکت از فروش در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده سال۹۷ معادل بهای تمام شده ۹ ماه گذشته و برآرود حقوق و دستمزد و مواد مستقیم در سه ماه چهارم سال فرض گردیده است.  لذا رشد دستمزد ۲۵ درصد و رشد سربار تولید را ۲۵ درصد سال گذشته در نظر گرفته ایم.

ضریب مقدار خاک معدنی به فروش بر حسب تن با توجه به ضریب ۹ ماهه سال جاری ۷ در نظر گرفته شده است.

نرخ سه نوع خاک معدنی با توجه به نرخ خاک در سه ماهه سوم برآورد شده است و نرخ تورم محاسبه شده است.

مقدار خاک مصرفی با توجه به پیش بینی سه ماهه آخر شرکت از فروش و ضرایب مقدار سه نوع خاک معدنی به فروش شرکت در نظر گرفته شده است.

دلار طبق پیش بینی شرکت ۹۵۰۰۰ ریال و نرخ جهانی روی ۲۷۵۰ دلار و سولفور سرب ۱۹۰۰دلار در نظر گرفته شده است.

درآمد سرمایه گذاری ها

شرکت کاما مالک ۹۹٫۶۶ درصد شرکت ذوب روی اصفهان و ۱۰۰ درصد شاهین روی سپاهان است و ۹۴٫۵ درصد شرکت تجاری بازرگانی معدنی میناب می باشد. در برآورد  شرکت آورده شده است که ۵۰ درصد سود تقسیمی شرکت های تابعه برابر با ۵۰ درصد سود خالص سال میباشد. شرکت ذوب روی اصفهان با سرمایه ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال در ۶ ماهه سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان ساخته و در ۹۶ به سود خالص ۳۰ میلیاردی رسیده است. ۶ ماهه امسال ۲۷٫۴ میلیارد تومان سود خالص داشته است و پیش بینی میشود با همان روند پایان ۹۷ به سود خالص حدودا ۶۰ میلیارد تومانی برسد لذا ۹۷ رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. ما فرض میکنیم ۵۰ درصد از این سود تقسیم شود و بقیه در سود انباشته شرکت ذوب روی اصفهان لحاظ گردد.

شرکت روی سپاهان نیز  سود خالص ۶ ماهه را ۷۹۷ میلیون تومان و کل سال ۹۶ را ۲٫۰۵ میلیارد تومان گزارش داده است و در ۶ ماهه ۹۷ برابر با  ۲٫۲۵ میلیارد تومان سود خالص داشته که با فرض ادامه روند پیش بینی میشود سود امسال این شرکت به حدود ۴٫۵ میلیارد تومان برسد. لذا ۵۰ درصد این سود تقسیم شود کاما از محل سرمایه گذاری در این شرکت نیز ۳ میلیارد درآمد خواهد داشت. مجموعا ۲۹۷۰۰ میلیارد از محل این دو شرکت سود آوری داریم که با سایر سرمایه گذاری ها به حدود ۳۶٫۱ میلیارد تومان میرسیم.

ضمنا شرکت مالک حدود ۳۵ درصد از بهپوران صفه نیز هست که پیش بینی شده دو برابر سال گذشته سود آوری پایان امسال باشد. مجموعا در آمد سرمایه گذاری های شرکت کاما در سال جاری را حدود ۳۷ میلیارد تومان برآورد کرده ایم.

مفروضات پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۸

نرخ دلار در سال ۹۸ را ۱۱۰۰۰۰ ریال و نرخ روی در بازار های جهانی ۲۸۰۰ در نظر گرفته شده است.

مقدار فروش محصولات شرکت با توجه به روند کاهش در دو سال ۹۵ و ۹۶ و وضعیت مقداری فروش ۹۷ در نظر گرفته شده است. به علاوه فرض گرفتیم بتواند ۳۰۰۰ تن شمش روی سال آتی بفروشد. و سایر تولیدات شرکت نیز با توجه به روند افزایشی تناژ فروش در دو سال گذشته ۱۰۰۰ تن نسبت به پیش بینی ۹۷ افزایش داده شده است.

رشد ۲۵ درصدی در هزینه های عمومی ،اداری نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است.

هزینه های مالی ۲۵ درصد و در آمد سرمایه گذاری شرکت ۳۰ درصد نسبت به سال جاری رشد داده شده است.

شاخصp/ s شرکت

پیش بینی سود هر سهم سال مالی  ۹۷ و سال مالی منتهی به اسفند ماه ۹۸

سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال ۹۵ با سرمایه جدید ۵۵۰ ریال و در سال ۹۶ معادل ۸۷۰ ریال و نهایتا ۹ ماهه در سال جاری به ۱۲۱۴ ریال رسیده است. با فرض روی ۲۷۰۰ دلاری و دلار ۹۵۰۰ تومان و مفروضات ذکر شده برای سال ۹۷ میتوان به ازای هر سهم ۱۷۰۵ ریال سود برای سال مالی ۹۷ شناسایی نمود.

در سال ۹۸ شرکت می تواند با توجه به مفروضات بالا به ازای هر سهم ۲۰۷۳ ریال سود محقق نماید.

تحلیل حساسیت EPS شرکت در سال ۹۸ به نرخ دلار و روی جهانی

کارگزاری بانک توسعه صادرات

اشتراک گذاری: