تحلیل تکنیکال سامان گستر اصفهان (ثامان)

روی ترند صعودی و محدوده ۸۸۰ تومان، حمایت خوبی نشان داده…

Leave a Comment

Your email address will not be published.