تحلیل تکنیکال سایپا دیزل (خکاوه)

این سهم چندین بار به خط روند بلند مدت خود برخورد کرده ولی نتوانست از آن عبود کند. امروز توانست با حجم معاملات سنگین این خط روند را با قدرت بشکند.

تحلیل-تکنیکال-سایپا-دیزل-خکاوه

تحلیل تکنیکال سایپا دیزل (خکاوه): این سهم چندین بار به خط روند بلند مدت خود برخورد کرده ولی نتوانست از آن عبود کند. امروز توانست با حجم معاملات سنگین این خط روند را با قدرت بشکند. در صورتیکه تقاضا در سهم زیاد باشد این روند ادامه دار خواهد بود.

اشتراک گذاری:

Leave a Comment

Your email address will not be published.