تحلیل تکنیکال قند هکمتان (قهکمت)

بعد از نوسان چند ماهه خود در محدوده ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰ تومان، طی چند روز معاملاتی توانست با حجم سنگین خود را به مقاومت قوی ۲۰۰۰ تومان برساند.

تحلیل-تکنیکال-قند-هکمتان-قهکمت

تحلیل تکنیکال قند هگمتان (قهکمت): بعد از نوسان چند ماهه خود در محدوده ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰ تومان، طی چند روز معاملاتی توانست با حجم سنگین خود را به مقاومت قوی ۲۰۰۰ تومان برساند. با تثبیت روی این محدوده مقاومتی اهداف خوبی در پیش دارد.

Leave a Comment

Your email address will not be published.