تحلیل تکنیکال وساپا

با حجم معاملات سنگین مقاومت ۱۳۰ تومان را تاچ کرده…