دفاع مرجان شیخ الاسلامی آل آقا از خودش+فیلم

صحبت های متهم فراری پرونده پتروشیمی مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در دفاع از خودش را ببینید.