“غفارس” آماده افزایش سرمایه شد

شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در نظر دارد افزایش سرمایه ۲۲درصدی را عملیاتی کند.

غفارس-آماده-افزایش-سرمایه-شد

به گزارش ریچ بورس، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس اعلام کرد که حسابرس و بازرس قانونی با افزایش سرمایه شرکت موافقت کرده و این شرکت اقدام های بعدی را در دستور کار خود قرار داده است.

هیات مدیره “غفارس” قصد دارد سرمایه شرکت را از مبلغ ۲۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۲۴۴میلیارد و ۷۰۵میلیون ریال معادل ۲۲درصد افزایش دهد. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته است و به منظور استفاده از معافیت قانونی جهت کاهش مالیات عملکرد و جلوگیری از خروج وجه نقدی معادل ۱۰میلیارد ریال(استفاده از معافیت موضوع بند (ب) مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ) ارائه شده است.

این شرکت اعلام کرده است که  انجام افزایش سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است که در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

سنا

اشتراک گذاری: