معافیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی در ١٣٩٨ هم ادامه پیدا می کند؟

همان طور که می دانید شرکت ها می توانند امسال دارایی های خود را تجدید ارزیابی کنند و اگر از محل این تجدید ارزیابی افزایش سرمایه داده و از ماده ١۴١ قانون تجارت خارج شوند، معاف از مالیات خواهند بود.اما آیا برای سال ٩٨ هم این مقررات دیده شده و جاماندگان از قافله تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از این محل می توانند به آن بپیوندند؟

معافیت-افزایش-سرمایه

به گزارش ریچ بورس، همان طور که می دانید شرکت ها می توانند امسال دارایی های خود را تجدید ارزیابی کنند و اگر از محل این تجدید ارزیابی افزایش سرمایه داده و از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند ، معاف از مالیات خواهند بود.اما آیا برای سال ۹۸ هم این مقررات دیده شده و جاماندگان از قافلهتجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از این محل می توانند به آن بپیوندند؟

معافیت افزایش سرمایه فقط برای امسال بود؟

حسن امیری معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: آخرین اطلاعاتی که در خصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها وجود دارد، این است که این قانون فقط برای سال ۹۷ بوده و تا پایان سال جاری که فقط یک روز کاری از آن مانده اجرایی می شود و برای سال ۹۸ هنوز صحبتی در این خصوص و معافیت مالیاتی از این محل نشده است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۹۸ صحبتی از معافیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نشده ، این که چه شرکت هایی می توانند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بدهند هنوز مشخص نیست و همان طور که گفته شد در لایحه بودجه سال ۹۸ صحبتی از این موضوع نشده است.بنابراین و با توجه به آخرین اطلاعات موجود این لایحه عاری از توجه به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها چه برای شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ و چه غیر مشمول این ماده است.

امیری تاکید کرد: به همین دلیل اگر شرکت های مشمول ماده ۱۴۱، در سال ۹۷ توانستند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دهند، از مالیات معافند و در غیر این صورت فعلا در خصوص این موضوع در بودجه ۹۸ صحبتی نشده است.

اگر افزایش سرمایه ها ثبت نشود…؟

این مقام مسئول تاکید کرد: البته که همه می دانیم شرط معافیت مالیاتی از محل این موضوع ثبت افزایش سرمایه بوده و نه فقط برگزاری مجمع، در نتیجه اگر شرکتی مجمع تجدید ارزیابی خود را برگزار کرده اما تا قبل از پایان سال ۹۷ اقدام به ثبت این سرمایه نکرده، عملا به سال ۹۸ موکول شده و از معافیت آن نخواهد توانست استفاده کند.

وی عنوان کرد: همان طور که گفته شد در لایحه بودجه ۹۸ در خصوص تجدید ارزیابی صحبتی نشده مگر اینکه در این خصوص جزئیات جدیدی وجود داشته باشد که ما از آن خبر نداشته باشیم.

بورس ۲۴

اشتراک گذاری:

Leave a Comment

Your email address will not be published.