نگاهی بر پرتفوی بهمن ماه “وغدیر”

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه سال جاری، از فروش سهام چند شرکت بورسی مبلغ ۵ میلیارد و ۸۷۸ میلیون ریال سود واگذاری کسب کرد و در همین دوره نیز خریدار سهام چند شرکت بورسی بود.

نگاهی-بر-پرتفوی-بهمن-ماه-وغدیر

به گزارش ریچ بورس، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با سرمایه ۷۲ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۷ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۸ هزار و ۹۱۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۱۶۷ هزار و ۳۵۳ میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۶ میلیارد و ۹۶۴ میلیون ریال به ۵۸ هزار و ۹۱۹ میلیارد و ۲۵۹ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری غدیر نیز با کاهش ۱۴ هزار و ۹۴۳ میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال معادل ۱۵۲ هزار و ۴۱۰ میلیارد و ۸۳۱ میلیون ریال محاسبه شد.

وغدیر” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۲ میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال به مبلغ معادل ۸ میلیارد و ۵۸۷ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۵ میلیارد و ۸۷۸ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر طی دوره یک ماهه منتهی به بهمن ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۸ میلیارد و ۵۵۹ میلیون ریال خریداری کرد.

سنا

اشتراک گذاری:

Leave a Comment

Your email address will not be published.