برآورد کیفی از سودآوری تابستانی سیمان‌سازان

نمادهای سیمانی از جمله گروه‌های پربازده بورسی طی هفته گذشته و همچنین مرداد ماه بودند. اثر افزایش سقف نرخ فروش بر سودآوری این بنگاه‌ها می‌تواند جالب توجه باشد. به عبارتی انتشار عملکردهای ۳ ماهه معیار نسبی از هزینه‌های صنعت در ادامه سال به دست می‌دهد. رشد نرخ‌های فروش تا چه میزان می‌تواند به صورت مستقیم سودآوری صنعت را متحول کند؟

نگاهی به-عملکرد-سیمان-دورود-در-مرداد

به گزارش ریچ بورس، سیمان دورود به عنوان اولین نماینده شرکت‌های بورسی سیمانی عملکرد خود در ماه میانی تابستان را منتشر کرد. این عملکرد نشان می‌دهد گمانه‌ای که در رابطه با اثر معکوس نرخ‌های فروش بر مقادیر تولید و فروش، مستلزم بررسی بیشتر است.

سیمان دورود «سدور» در مرداد ۵۶ هزار تن سیمان تولید کرده و ۵۵٫۸ هزار تن سیمان فروخته است. میانگین نرخ فروش این شرکت در مرداد ماه نزدیک به ۱۹۰ هزار تومان در هر تن بوده و این در حالی است که میانگین نرخ بهار شرکت نزدیک به ۱۳۳ هزار تومان در تن است. به شرط آن که شرکت می‌توانست سطح تولید و فروش را در محدوده بهاری حفظ کند افزایش ۴۳ درصدی نرخ فروش باید مستقیما در مبلغ فروش ماهانه نمود پیدا می‌کرد و با توجه به انتظار برای ثبات نسبی هزینه‌ها می‌توانست سود شرکت را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.

با این حال به نظر می‌رسد افزایش نرخ‌های فروش مقادیر فروش و در پی آن مقادیر تولید را متاثر ساخته است. جدول زیر ۴ مولفه گزارش‌های ماهانه شرکت را در بازه‌های بهار، تیر و مرداد سال جاری نشان می‌دهد:

همان‌گونه که مشاهده می‌شود رشد ۴۳ درصدی نرخ‌های فروش تنها نمود ۱۸ درصدی در مبلغ فروش داشته است و این مساله از کاهش ملموس حجم عملیات نشات می‌گیرد. به این ترتیب می‌توان انتظار رشد سودآوری بنگاه‌های سیمانی را در فصل تابستان داشت: رشد مبالغ فروش در حجم کمتر عملیات، در کنار ثبات نرخ هزینه‌های متغیر تولید عملا به رشد سودآوری منجر خواهد شد. اما میزان رشد سود بسته به مقادیر تولید و فروش می‌تواند پردامنه و یا محدود باشد.

در این رابطه به نظر می‌رسد شرکت‌های سیمانی که علاوه بر بازارهای داخلی به بازارهای صادراتی نیز دسترسی دارند با فشار کمتری از جانب محدودیت تقاضا مواجه‌اند. از این منظر گزارش نمادهایی مانند «سخوز»، «سخزر»، «سهرمز» و … جالب توجه خواهد بود.

در یک جمع‌بندی کلی و برای برآورد از عملکرد بنگاه‌های سیمانی در تابستان لازم است که مقادیر تولید و فروش شرکت‌ها با دقت بیشتری رصد شود. لازم به ذکر است که با توجه به تلاش‌های اتحادیه‌های سیمانی انتظار نمی‌رود نرخ فروش شرکت‌ها عقب‌نشینی خاصی نسبت به ماه تیر تجربه کند.

منبع: دنیای بورس

Leave a Comment

Your email address will not be published.