پردرآمدترین و سودسازترین شرکت دارویی بورس کدام است؟

بررسی صورت‌های مالی سه ماهه شرکت‌های دارویی نشان می‌دهد، به طور کلی درآمد شرکت‌های دارویی به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات، در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

پردرآمدترین-و-سودسازترین-شرکت‌های-دارویی

به گزارش ریچ بورس، شرکت‌های دارویی در زمینه تولید و فروش داروهای استراتژیک و عمومی فعالیت دارند که در دسته داروهای استراتژیک به دلیل شرایط تحریمی ایجاد شده با چالش تامین مواد اولیه و تولید مواجه هستند و علاوه بر آن شرکت‌های دارویی فعال در زمینه داروهای عمومی با مشکلات نقدینگی و عدم وصول مطالبات مواجه با مشکلات تولید و ریسک افزایش درآمد دسته و پنجه نرم می‌کنند. در سال ۹۷ به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش نرخ فروش محصولات، درآمد شرکت‌های دارویی افزایش یافته است. اما از سوی دیگر افزایش بهای تمام شده درامدهای عملیاتی و همچنین افزایش هزینه‌های اداری و فروش و هزینه مالی موجب شده است، حاشیه سود شرکت‌های دارویی در معرض کاهش قرار گیرد.

بررسی ۱۹ شرکت فعال در بازار بورس نشان می‌دهد، این شرکت‌ها در مجموع در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ در مجموع هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان درآمد ساخته‌اند که نسبت به دوره مشابه سال قبل مجموع درآمد ۴۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین میانگین درآمدی شرکت‌های دارویی در سه ماهه اول ۹۸ مبلغ ۶۰ میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومان است.

دلر پردرآمدترین دارویی بورسی

بررسی درآمدهای عملیاتی شرکت‌های دارویی در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ نشان می‌دهد، شرکت داروسازی اکسیر با درآمد ۱۸۱ میلیارد و ۹۲۲ میلیون تومان، بالاترین میزان درآمد را در گروه دارویی رقم زده است و شرکت داروسازی آوه سینا با درآمد ۱۳ میلیارد و ۶۰۹ میلیون تومان کمترین میزان درآمد را در این گروه داشته است.  همچنین شرکت داروسازی فارابی با افزایش ۲۷۶ درصدی درآمد در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ نسبت به مدت مشابه، بالاترین میزان افزایش درآمد را به خود اختصاص داده است.

بررسی سود خالص هر سهم شرکت‌های دارویی

بررسی سود خالص هر سهم شرکت‌های دارویی نشان می‌دهدف شرکت‌های دارویی در سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ نشان می‌دهد، داروسازی اکسیر با شناسایی سود ۱۲۰۳ ریالی برای هر سهم بالاترین میزان سود را برای هر سهم شناسایی کرده است و داروسازی زهراوی با شناسایی زیان ۴۴ ریالی، بدترین شرایط را از این نظر در میان شرکت‌های دارویی دارد.

داروسازی سبحان انکولوژی در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۷ برای هر سهم هیچ سودی شناسایی نکرده اما در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ برای هر سهم سود ۳۹ ریالی شناسایی کرده است. بنابراین عملکرد قابل قبولی در افزایش شناسایی سود رقم زده است.

اما در کنار افزایش شناسایی سود خالص برای هر سهم در شرکت‌های دارویی، نمادهای دفارا، کاسپین، دسینا، داسوه، دکوثر، دیران، ددام، دلقما، دروز و دزهراوی نسبت به دوره سه ماهه قبل عملکرد ضعیفتری داشته و سود خالص هر سهم شرکت نیست کاهش یافته است.  که در این میان بیشترین میزان کاهش سود مربوط به سود هر سهم کاسپن است و بیشترین درصد کاهش سود هر سهم مربوط به نماد دکوثر است.

منبع: بااقتصاد

Leave a Comment

Your email address will not be published.