فولاد امیرکبیر کاشان در فروردین ۲۱ درصد کاهش درآمد داشت

فولاد امیرکبیر کاشان در فروردین ماه سال جاری ۵۹ میلیارد تومان از محل فروش ۸ هزار و ۲۰۹ تن محصول گالوانیزه با نرخ هفت میلیون و ۲۷۹ هزار تومان در هر تن کسب نموده است. درآمد فروردین ماه فجر نسبت به اسفند ۹۷ نشان می‌دهد، که درآمد شرکت ۲۱ درصد کاهش یافته است.

کاهش-درآمد-فولاد-امیرکبیر-کاشان

تولید فجر ۶۰۰ درصد افزایش یافت اما فروش ۳۷ درصد کاهش یافت

به گزارش ریچ بورس، فولاد امیرکبیر کاشان در فروردین ماه سال جاری ۵۹ میلیارد درآمد ساخته است که نسبت به ماه گذشته (اسفند ۹۷) کاهش ۲۱ درصدی را در درآمد داشته است. فولاد امیر کبیر کاشان در فروردین ماه توانسته است ۴۸ هزار و ۱۸۲ تن محصول تولید کند. مقایسه تولید فروردین ماه فجر نسبت به اسفند ماه ۹۷ نشان می‌دهد تولید این شرکت در فروردین ماه شش برابر شده است و از تولید شش هزار و ۴۸۹ تنی در اسفند ۹۷ به تولید ۴۸ هزار و ۱۸۲ تنی در فروردین ماه ۹۸ رسیده است. در این بین تولید محصول اسیدشویی بیشترین میزان افزایش را تجربه کرده است و خدمات نورد سرد روند کاهشی داشته است.

اما برخلاف روند صعودی در تولید، فروش محصولات فجر روند کاهشی را طی کرده است. به طوری که فروش ۱۳ هزار تنی فجر در اسفند ماه با کاهش ۳۷ درصدی به فروش ۸ هزار تنی در فروردین ماه رسیده است.

میانگین نرخ فروش محصولات شرکت از پنج میلیون و ۸۴۵ هزار تومان در هر تن (اسفند ۹۷) با افزایش ۲۴ درصدی به هفت میلیون و ۲۷۹ هزار تومان در هر تن (فروردین ۹۸) رسیده است.  در نهایت برایند کاهش فروش و افزایش نرخ فروش محصولات نشان می‌دهد که در این میان کاهش مقداری فروش بر افزایش نرخ فروش غلبه داشته و منجر شده است مبلغ فروش شرکت از ۷۶ میلیارد تومان در اسفند ۹۷ به ۵۹ میلیارد تومان کاهش یافته است.

مقایسه عملکرد فرودین ۹۸ فولاد امیر کبیر کاشان نسبت به میانگین ماهانه سال ۹۷

فولاد امیرکبیر کاشان به طور میانگین در هر ماه سال ۹۷، بیش از ۴۶ هزار تن تولید، ۱۷ هزار و ۳۸۹ تن فروش و ۷۳ میلیارد تومان فروش داشته است. مقایسه عملکرد فجر در فرودین ۹۸ نسبت به میانگین ماهانه در سال ۹۷ نشان می‌دهد، تولید فروردین ۹۸ نسبت به میانگین ماهانه تولید در سال ۹۷ بیشتر می‌باشد.

در فروردین ۹۸ شرکت ۴۸ هزار تن تولید داشته است، در حالی که به طور میانگین در هر ماه ۹۷، فجر ۴۶ هزار تن تولید داشته است. فجر در فروردین ۹۸، بیش از ۸ هزار تن فروش داشته است، درحالی که به طور میانگین در هر ماه ۹۷، بیش از ۱۷ هزار تن فروش داشته است که نشام میدهد، شرکت ۹ هزار تن از میانگین ماهانه ۹۷، کمتر فروش داشته است.

اما در بخش نرخ فروش محصولات، محصولات شرکت به طور میانگین در هر ماه چهار میلیون و ۲۲۱ هزار تومان در هر تن فروش داشته است که در فررودین ماه ۹۸ این نرخ با افزایش ۷۲ درصدی به هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در هر تن رسیده است.

اما علی‌رغم افزایش محسوس نرخ فروش محصولات به دلیل کاهش چشمگیر در میزان فروش، فجر از میانگین ماهانه شرکت در سال ۹۷، مبلغ ۱۴ میلیارد تومان کمتر درامد داشته است. چراکه به طور میانگین فجر در هر ماه ۷۳ میلیارد تومان فروش داشته است و در فروردین ۹۸ این رقم به ۵۹ میلیارد تومان رسیده است.

بااقتصاد

اشتراک گذاری:

Leave a Comment

Your email address will not be published.