گزارش روزانه یکشنبه ۱۹ اسفند

بازار متعادل و کم حجم و با گرايش به تک نمادها در گروه های مختلف آغاز به کار کرد. گروه خودرو در ادامه تحرکات مثبت روز گذشته معاملات سبزی را آغاز کرد. با گذشت يک ساعت از بازار شاهد بهبو جو کلی بازار بوديم که عمدتا ناشی از ارزندگی اکثر نمادهای بزرگ و تاثیرگذار بازار در سطوح کنونی قیمتی بود هرچند همچنان بازار انگیزه زيادی جهت رشد بیشتر قیمت ها از خود نشان نداد.

گزارش-روزانه-بازار-یکشنبه-19-اسفند

تحلیل روز

بازار متعادل و کم حجم و با گرايش به تک نمادها در گروه های مختلف آغاز به کار کرد. گروه خودرو در ادامه تحرکات مثبت روز گذشته معاملات سبزی را آغاز کرد. با گذشت يک ساعت از بازار شاهد بهبو جو کلی بازار بوديم که عمدتا ناشی از ارزندگی اکثر نمادهای بزرگ و تاثیرگذار بازار در سطوح کنونی قیمتی بود هرچند همچنان بازار انگیزه زيادی جهت رشد بیشتر قیمت ها از خود نشان نداد.

در گروه خدمات فنی و مهندسی نماد رتکو امروز نیز منفی بود و رمپنا پايین تراز سطح ۵۰۰۰ ريالی داد و ستد شد. در گروه فلزات اساسي ذوب که رشد بیش از سه درصدی داشت با خبر نهايی شدن قرار داد فروش ريل متوقف شده و فملی و فولاد در محدوده صفر تابلو آغاز کردند. فايرا، فولای، فمراد، فراور از نمادهای مورد توجه گروه بودند.

در ادامه رشد بیش از سه درصدی نماد فملی و فايرا و فولاد و صف خريد کاوه و فسرب از تحولات اين دقايق در گروه فلزات اساسی بودند. بازگشايی نماد ذوب و فزرين و رشد حدود ۷ درصدی و صف خريد نماد فملی نیز از موارد قابل توجه گروه فلزی بود.

در گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی عمده نمادها معاملاتی مثبت داشتند و بنیرو، بکاب، بموتو و بسويیچ در سقف مجاز داد و ستد شدند. در گروه فراورده های نفتی امروزمعالات منفی آغاز شد و در ادامه افزايش تقاضا در کلیت بازار، رشد در نمادهای ارزنده اين گروه را به دنبال داشت. شاوان رشد بیش از سه درصدی داشت و شپنا مجددا به بالاتر از سطح ۸۰۰۰ ريالی رسید.

شبندر بالاتر از ۱۱۰۰۰ ريال رشد کمتر از يک درصدی داشت و شتران نیز پايین تر از ۵۲۰۰ ريال داد و ستد شد .شراز و شنفت امروز نیز با روند گروه همراهی نکردند و در محدوده های منفی نوسان داشتند. در گروه عرضه برق شاهد اقبال مجدد بازار به نماد مبین و تشکیل صف خريد بیش از دو میلیونی بوديم. دماوند از ديگر نمادهای مورد توجه گروه بود.

در گروه خودرو و قطعات، معاملات مثبت آغاز شد و با افزايش عرضه ها در کلیت بازار شاهد عقب نشینی در اکثر نمادها بوديم. خودرو سازها در محدوده صفر تابلو داد و ستد شدند و در قطعه سازها خموتور، خکمک و ختراک مورد توجه بودند. رشد حدود ۴ درصدی نماد خپارس بهبود جو گروه خودرو را در پی داشت.در گروه معدنی نیز وضعیت معاملات همسو با بازار بود و کگل، کچاد، کروی، کاما و ومعادن روندی صعودی داشتند.

در گروه محصولات شیمیايی نیز همسو با کلیت بازار معاملات با جو مثبت همراه شد. پترول، وپترو، شکربن، شگل، ساينا، شوينده، شکلر و خراسان مورد توجهند وشارک و پارس و زاگرس نیز رشد بیش از يک درصدی داشتند.در چند رشته ای ها معاملات مثبت بود و وبانک، وصندوق و وامید معاملاتی مثبت را دنبال کردند.

در گروه قند و شکر امروز معاملات در اکثر نمادها نوسانی و همراه با افت قیمت دنبال شد.در گروه محصولات غذايی معاملات مثبت بود و نمادهای غشاذر غبشهر، غپینو، غويتا، غدشت، غشصفا، غمارگ، غدام، مورد توجه بودند.در گروه زراعت معاملات امروز معاملات منفی بود و تک نمادهای زشگزا و تلیسه مورد توجه بودند.در گروه بانک که معاملات برخلاف کلیت بازار کم رمق و منفی دنبال می شد مجددا با شايعاتی تايید نشده از وضعیت افزايش سرمايه نماد وتجارت، شاهد افزايش تقاضا در اين نماد و بهبود جو گروه بوديم.

در پايان معاملات روز جاری شاخص کل با بیشترين تاثیر از رشد نمادهای فملی، فولاد، مبین، کگل، کچاد، پارس و شتران با رشد حدود ۱۴۶۳ واحدی مواجه شد. جذابیت سطوح قیمت فعلی و کاسته شدن از فشار فروش جهت تامین نقدينگی رشد نسبی سطح قیمت ها را به دنبال داشت.

بورس کالا

فولاد خراسان امروز ۵۰۶۰ تن سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۸ A3 با قیمت پایه ۳۶,۶۸۹ ریال (۱٫۰۹ درصد بالاتر از پایه قبلی) عرضه کرد که با میانگین قیمت ۴۰,۴۱۸ ریال (۱۰ ٫۱۶ درصد بالاتر از پایه و ۲٫۰۲ درصد کمتر از قیمت معامله قبلی) معامله گردید.

♦ کارگزاری آبان

اشتراک گذاری:

Leave a Comment

Your email address will not be published.