گزارش روزانه ۱۸ اسفند

بازار متعادل و کم حجم و با گرايش به تک نمادها در گروه های مختلف آغاز به کار کرد. معاملات مثبت نماد وبملت، همراه و آپ بیشترين تاثیر مثبت را با شاخص کل در ابتدای معاملات داشتند.

گزارش-روزانه-18-اسفند

تحلیل روز

بازار متعادل و کم حجم و با گرايش به تک نمادها در گروه های مختلف آغاز به کار کرد. معاملات مثبت نماد وبملت، همراه و آپ بیشترين تاثیر مثبت را با شاخص کل در ابتدای معاملات داشتند. افزايش تقاضا و رشد بیش از دو درصدی نماد افق، افت بیش از سه درصدی نماد وتجارت، معاملات پرحجم در سقف قیمتی نماد خپارس و رشد بیش از ۴ درصدی نماد مبین از جمله رويدادهای بازار در دقايق پايانی بود.

در گروه خدمات فنی و مهندسی نماد رتکو امروز نیز صف فروش داشت و رمپنا در سطح ۵۰۰۰ ريالی داد و ستد شد. در گروه فلزات اساسي معاملات در نمادهای بزرگ گروه با گرايش اصلاحی روبروبودند. ذوب، فولاد، فملی، فايرا، فلوله، فاسمین و فنوال در محدوده های منفی داد و ستد شدند و فباهنر، وتوکا، فولای و فسرب از نمادهای مورد توجه بودند.

در گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی عمده نمادها معاملاتی مثبت داشتند و بترانس، بکام، بموتو و بسويیچ در سقف مجاز داد و ستد شدند.

در گروه فراورده های نفتی امروز نیز معاملات کم حجم و کم رمق دنبال شدند و اکثر نمادها در محدوده صفر تابلو داد و ستد شدند. شپنا و شتران منفی داد ستد شدند و شبندر، شاوان، شراز، شسپا و شبهرن نوسانات مثبت داشتند. رشد قیمت فراورده های نفتی در بازارهای جهانی که وضعیت سودسازی نمادهای پالايشگاهی را بهبود می بخشد نیز تا کنون نتوانسته است سرمايه گذاران را تشويق به ورود نقدينگی به اين گروه نمايد.

در گروه خودرو و قطعات، معاملاتی کم حجم و متعادل آغاز شد و مطابق معمول تک نمادهای در قطعه سازها صف خريد داشتند. خکمک، خموتور، خنصیر و خمحور از نمادهای مورد توجه بودند. بهبود معاملات در نمادهای گروه خودرو رشد بیش از دو درصدی نماد خپارس را به دنبال داشت. معاملات پر حجم نماد خپارس در سقف قیمتی جو مثبت گروه را به دنبال داشت.

در گروه معدنی نیز وضعیت معاملات تفاوت چندانی با کلیت بازار نداشت و کچاد، کروی، کاما و ومعادن روندی اصلاحی داشتند. کمنگنز و کگهر با نوسانات مثبت همراه شدند. در گروه محصولات شیمیايی نیز همسو با کلیت بازار معاملاتی نوسانی در جريان بود. شاراك، زاگرس، شدوص، پترول، پارس، شتوکا، شکلر و ساينا از نمادهای همراه با معاملات مثبت بودند و شکربن مجددا امروز نیز فشار فروش قابل توجهی داشت.

در چند رشته ای ها معاملات مثبت است و وغدير، وصندوق و وامید معاملاتی مثبت را دنبال کردند. در گروه قند و شکر امروز معاملات در اکثر نمادها منفی و همراه با افت قیمت دنبال شدند.

در گروه محصولات کاغذی رشد بیش از سه درصدی نماد چکاپا علیرغم معاملات منفی نمادهای چکارن و چکاوه جالب توجه بود.در گروه زراعت معاملات امروز معاملات منفی بود و تک نمادهای زقیام، زشگزا و تلیسه مورد توجه بودند.

در گروه بانک معاملات مثبت نماد وبملت را شاهد بوديم و اين در حالی بود که نماد وپست، وخاور، وتجارت، وبصادر و ونوين معاملاتی منفی را آغاز کردند. در ادامه افت قیمت ها در نمادهای وتجارت و وبصادر مجددا افزايش عرضه در کلیت گروه را به دنبال داشت.

در پايان معاملات روز جاری شاخص کل با بیشترين تاثیر از رشد نمادهای مبین، وبملت، وغدير و جم با رشد حدود ۱۸۰ واحدی مواجه شد. افت قیمت ها در بازارهای جهانی ادامه معاملات فرسايشی در گروه های بزرگ بازار را به دنبال داشت و رشد تک نمادها افزيش شاخص کل را در معاملات روز جاری در پی داشت.

بورس کالا

پالایش نفت تبریز امروز ۵۰۰۰ تن وکیوم باتوم با قیمت پایه ۲۴,۹۰۶ ریال (برابربا پایه قبلی) در بورس کالا عرضه کرد که با میانگین قیمت ۲۴,۹۰۶ ریال(تقریبا برابر با قیمت پایه) معامله گردید.

پالایش نفت تهران امروز ۱۰۰۰۰ تن وکیوم باتوم با قیمت پایه ۲۴,۹۰۶ ریال (برابر با پایه قبلی) در بورس کالا عرضه کرد که ۶۷۰۰ تن به قیمت پایه معامله گردید.

پالایش نفت بندرعباس امروز ۲۰۰۰۰ تن وکیوم باتوم با قیمت پایه ۲۶,۱۵۲ ریال (برابر با پایه قبلی) در بورس کالا عرضه کرد که با میانگین قیمت ۲۶,۱۶۱ ریال( تقریبا برابر با قیمت پایه) معامله گردید.

کارگزاری آبان

اشتراک گذاری:

Leave a Comment

Your email address will not be published.